thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Tươi
Giám Đốc - 0974 701 288

Gia công nhựa gia dụng

Chậu lan
Chậu lan
Chậu lan
Chậu lan
Đồ chơi
Đồ chơi
Đũa nhựa theo yêu cầu
Đũa nhựa theo yêu cầu
Đũa nhựa
Đũa nhựa
Hộp để đũa thìa
Hộp để đũa thìa
Hộp nhựa
Hộp nhựa
Khay nhựa
Khay nhựa
Móc áo nhựa
Móc áo nhựa
Móc áo nhựa
Móc áo nhựa
Nắp nhựa theo yêu cầu
Nắp nhựa theo yêu cầu
Nắp nhựa
Nắp nhựa